Usluge

Oralna kirurgija

U oralnoj kirurgiji najčešći zahvat je vađenje zuba i korijena zuba, operativno vađenje umnjaka i impaktiranih zuba, apikotomija endodontski tretiranih zuba, frenulektomija, kirurško liječenje parodontitisa, podizanje dna sinusa (sinus lift)...